Miyashita Mariko

-21世紀を翔る-明日の日本画展

-21世紀を翔る-明日の日本画展


2009年12月31日(木)~2010年1月12日(火)
松坂屋 名古屋店 南館6階 美術画廊


2010年1月20日(水)~1月26日(火)
松坂屋 銀座店 別館4階 美術画廊

※10号1点の出品です。